Δραστηριότητες

Εμπορικό τμήμα

Λιπάσματα

Φυτοφάρμακα

Εργαλεία

Ανταλλακτικά

Ζωοτροφές

Απορρυπαντικά

Λιπαντικά

Χρώματα

Είδη προστασίας

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών

Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Αιτήσεις αδειών νέας φύτευσης αμπελώνων

Αιτήσεις αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Αιτήσεις πράσινου τρύγου

Αιτήσεις για έκτακτες ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

 

Παροχή Γεωργικών Υπηρεσιών

Βαθειά Άροση

Ελαφριά Άροση

Θεριζοαλωνισμός

Βαμβακοσυλλογή

Σπορά

Μεταφορά αγροτικών προϊόντων των μελών.