ΒΑΘΙΑ ΑΡΟΣΗ

Βαθιά άροση 2013 Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρων

Η άροση είναι το όργωμα χωραφιού με μηχανικά μέσα, ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες και μάλιστα ο Ησίοδος αναφέρει στα ιστορικά του έργα ένα είδος άροτρου, πρωτόγονου βέβαια. Γι’ αυτό ακόμη και σήμερα όταν θέλουμε να μιλήσουμε γι’ αυτό το είδος του αρότρου, χρησιμοποιούμε την λέξη “ησιόδειον άροτρον”. Σκοπός της είναι να σκάψει το χώμα σε αρκετό βάθος. Έτσι ακόμη και το χώμα που βρίσκεται βαθιά μπορεί να έρθει σε επαφή με την υγρασία του αέρα, να πάρει από αυτό ορισμένα βασικά θρεπτικά συστατικά, να διαμελιστεί σε μικρούς κόκκους και ακόμη να πάρει σ’ όλη του τη μάζα μικρόζωα και μικρόβια που βοηθούν στην αποσάθρωση.
Ακόμη το χώμα παίρνει τη ζωογόνα ενέργεια του ήλιου και γίνεται πιο θρεπτικό και αποδοτικό. Μ’ αυτόν τον τρόπο όλες οι θρεπτικές για τα φυτά ουσίες διαλύονται ευκολότερα μέσα σ’ αυτό και είναι πολύ πιο εύκολο για τα φυτά να πάρουν με τις ρίζες τους από το χώμα και να τις αφομοιώσουν. Μπορεί να χωριστεί σε δύο βάσεις κυρίως. Η μία είναι το βάθος και σύμφωνα μ’ αυτήν χωρίζεται σε τρία είδη:
η ελαφριά άροση,
πουγίνεται σε βάθος περίπου 10 εκατοστών του μέτρου. Χρησιμοποιείται συνήθως μετά τη σπορά, για να σκεπάσει τα σπέρματα και να βλαστήσουν. Κατ’ αυτήν το χώμα πηγαίνει και από τις δυο μεριές του αυλακιού. Είναι η μόνη από τις αρώσεις που μπορεί να γίνει και με το ησιόδειο άροτρο
η μέτρια άροση,
που γίνεται σε βάθος από 10-30 εκατοστά του μέτρου. Μ’ αυτόν τον τρόπο όλο και περισσότερο χώμα έρχεται σε άμεση επαφή με τον αέρα και εμπλουτίζεται περισσότερο σε θρεπτικές ουσίες. Έτσι, οι ρίζες προχωρούν ευκολότερα και παίρνουν πιο καλά τις ουσίες αυτές. Τα φυτά γίνονται ποιοτικά καλύτερα και πιο ανθεκτικά.
η βαθιά άροση,
που γίνεται μόνο με σύγχρονο άροτρο και κατ’ αυτήν όλο το χώμα πέφτει στη μια μεριά του αυλακιού. Αυτή γίνεται το φθινόπωρο ή το χειμώνα, συνήθως από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο, γιατί τότε έχει όλο τον καιρό το χώμα να εμπλουτιστεί ως την άνοιξη που είναι η σπορά. Αν η βαθιά άροση γίνεται στον ίδιο αγρό κάθε χρόνο, πιθανόν ο αγρός να μην αποδώσει τα ποθητά αποτελέσματα, γιατί το χώμα κουράζεται. Έτσι, η βαθιά άροση γίνεται κάθε 3 περίπου χρόνια.
Πάνω στη δεύτερη βάση τώρα μπορούμε να χωρίσουμε την άροση ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται σε δυο είδη:
την επίπεδη, που χρησιμοποιείται στα ξερά και μέτρια εδάφη και
την κατά πρασιές, που χρησιμοποιείται στα υγρά εδάφη.
Καλό πάντως είναι σε κάθε περίπτωση οι γεωργοί να ζητούν συμβουλές από τους επιστήμονες γεωπόνους. Και έτσι θα έχουν καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη απόδοση.

Live Pedia.gr/Gr