Δικαιολογητικά Εν.Ενίσχυσης 2016

%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac

 

•Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

•Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος (2015 – φορ. έτος 2014 )

•Αντίγραφο της 1ης σελ. βιβλιαρίου τράπεζας ( λογαριασμός ΙΒΑΝ : GR……)

•Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει)

• ΑΜΚΑ

•Αντίγραφο ηλεκτρονικού Ε9 – πρόσφατου ή συμβόλαιο (όταν δεν είναι ενημερωμένο το Ε9), που αποδεικνύει την νόμιμη κατοχή των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

•Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΑΚ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

•Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου -ετικέτες και τιμολόγια ( για όσους δηλώνουν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ), ελάχιστη ποσότητα σπόρου : 12 κιλά / στρέμμα

•Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού – ετικέτες και τιμολόγια ( για όσους δηλώνουν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ), ελάχιστη ποσότητα σπόρου : 1,6 κιλά / στρέμμα

•Αντίγραφο παλαιού και νέου τύπου Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, για τους κτηνοτρόφους, πλήρως ενημερωμένα

• Δελτίο Εμβολιασμού (Δ.Ε.) ή Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε) του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων σε ισχύ

• Αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου ( αφορά μελισσοκόμους )

Για την απόδειξη συμμετοχής του παραγωγού σε Μέτρο ή Παράλληλη Δράση:

  • Βιολογική Γεωργία: έγγραφο → Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων Καν. 834/2007
  • Νέοι Αγρότες: Πράξη έγκρισης ένταξης
  • Αναδιάρθρωση Αμπελώνων: Πράξη έγκρισης ένταξης

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.