Πιστοποιήσεις

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών- Κ.Ε.Α. Ερυθρών, εφαρμόζει από το 2014 σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2005 καθώς και σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 τα οποία έχουν τεκμηριωθεί και  βεβαιώνονται μέσω των διαδικασιών της TÜV AUSTRIA HELLAS.

d7cv2_1w_400x400
Πατήστε εδώ για τα πιστοποιητικά