Πως θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών από το 2017

Οι ανατροπές που έρχονται το 2017 στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα ανά περίπτωση, περιέχονται στην υπουργική απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφει ο  υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάθε προηγούμενου έτους, θα είναι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν οι αγρότες. Για τον καθορισμό του υπολογισμού των εισφορών για το 2017, θα χρησιμοποιηθεί ως βάση το εισόδημα του 2015. Όταν μέσα στο 2017 γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2016, και υπάρξει διαφορά στο ύψος των εισφορών, θα γίνει συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίστηκαν με βάση το εισόδημα του 2015 και των εισφορών που αντιστοιχούν στο εισόδημα του 2016.

Επίσης, επισημαίνεται στην ίδια απόφαση ότι η μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών, αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος δια το δώδεκα. Αν όμως, το εισόδημα είναι μικρότερο από το 70% του βασικού μισθού του άγαμου άνω των 25 ετών, δηλαδή τα 586 ευρώ μικτά, τότε η βάση υπολογισμού των εισφορών θα είναι αυτό ακριβώς το 70% του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ, άρα τα 410 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και εάν το εισόδημα του ασφαλισμένου – αγρότη είναι μηδενικό, για μία ετήσια φορολογική περίοδο.

Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα εννοείται, εν προκειμένω, το ποσό όπως αυτό προκύπτει από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αυτό σημαίνει πως θα υπολογίζονται βάσει του εκκαθαριστικού της εφορίας. Από την διατύπωση αυτή όμως δεν αποκλείεται οι εισφορές να υπολογίζονται και επί τεκμαρτού -και όχι του πραγματικού- φορολογητέου εισοδήματος.

Εάν το φορολογητέο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού, τότε η βάση υπολογισμού των εισφορών που θα πρέπει να καταβληθούν είναι, στο ανώτατο επίπεδο, τα 5.860 ευρώ. Σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, οι εισφορές που θα καταβάλλουν ο/η σύζυγος και τα τέκνα τους, θα προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου εισοδήματός τους, προς των αριθμό των μελών, δια του δώδεκα. Όμως η μηνιαία βάση υπολογισμού δεν πρέπει να υπολείπεται τα 410 ευρώ, στη χειρότερη περίπτωση, ενώ το ανώτατο όριο, παραμένει τα 5.860 ευρώ.

Εάν υπάρχουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι εισφορές που θα καταβάλλονται θα προκύπτουν από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος από κάθε δραστηριότητα.

Ειδικά για όσους πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών και ασφάλισης στον ΟΓΑ, από την 1/1/2017 και μετά, η βάση υπολογισμού θα προκύπτει, για τους μήνες από την έναρξη έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, στο 70% του βασικού μισθού άγαμου άνω των 25 ετών, δηλαδή τα 410 ευρώ.

Διαβάστε την Απόφαση

πηγή: agrotypos.gr