Αντιμετώπιση περονόσπορου

Οι καιρικές συνθήκες την εποχή αυτή χαρακτηρίζονται από υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, ευνοώντας την ανάπτυξη και τη διασπορά του περονόσπορου στις ευπρόσβλητες περιοχές. Ο ωομύκητας Plasmopara viticola προσβάλλει τη νεαρή βλάστηση, προκαλώντας στα φύλλα κυκλικές κηλίδες που δίνουν την εντύπωση «λαδιάς». Με την πάροδο του χρόνου το κέντρο της κηλίδας αποκτά καστανό χρώμα και νεκρώνεται, ενώ σε μεγάλες προσβολές παρατηρείται τα φύλλα να ξεραίνονται και να πέφτουν. Σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας, στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηματίζονται λευκές εξανθήσεις, που αποτελούν τις καρποφορίες του μύκητα. Επισημαίνεται ότι τα κονίδια του είναι αεροσπόρια, με αποτέλεσμα να μπορούν να διασπαρθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Όταν η μόλυνση γίνει πριν το στάδιο της άνθισης, προκαλεί μαρασμό των ανθέων και ανθόπτωση. Γι’ αυτό θα πρέπει να διαχειριστεί έγκαιρα η προσβολή, ώστε να μην παρατηρηθούν μεγάλες ζημιές στο στάδιο του γυαλίσματος.

Στις ευπρόσβλητες περιοχές όπου επικρατούν υψηλές βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες θα πρέπει να εφαρμοστεί προληπτικός ψεκασμός με μυκητοκτόνα, ο οποίος θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από 10μέρες. Για να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα συνιστάται η ορθολογική εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες. Δεν συνιστάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος στα βλαστικό στάδιο της ανθοταξίας, καθώς αυτή την περίοδο ο ρυθμός επιμήκυνσης της βλάστησης είναι ιδιαίτερα ταχύς και τα χαλκούχα προκαλούν ανάσχεση βλάστησης.

Στις περιοχές όπου η ασθένεια δεν είναι ιδιαίτερα μολυσματική, μόνο αν διαπιστωθούν εξανθήσεις του μύκητα, θα εφαρμοστεί προληπτικός ψεκασμός.

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση

Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του περονόσπορου, οι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα στον αμπελώνα. Έτσι θα επιτευχθεί γρηγορότερη εξάτμιση της υγρασίας και θα περιοριστεί η προσβολή του μύκητα. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως θα πρέπει να γίνει σωστή κατεργασία του εδάφους, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής αποστράγγιση, να αποφευχθεί η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και να γίνει διαχείριση των ζιζανίων. Τέλος, θα πρέπει να εφαρμοστεί ορθολογικό βλαστολόγημα και ξεφύλλισμα.

Πηγή: Agronews