Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μελών του Α.Σ Ερυθρών

 

Eρυθρές 21/06/2021

Aρ. Πρωτ. 18

 

 

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

             ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ                        ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ

 

 

 

 

Με την υπ’ αριθμ.       25      / 21-06-2021                        απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 11 Ιουλίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00    π. μ.. στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 92 με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2020 με των μετ` αυτού καταστάσεων.
  2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ καθώς και των μελών του Εποπτικού συμβουλίου για την ανωτέρω χρήση.
  3. Ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 24 για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση ή μη της αντικατάστασης μέλους του Δ . Σ
  5. Αλλαγή καταστατικού και προσαρμογή του στις διατάξεις του νόμου 4673/2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την 18 Ιουλίου 2021, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης.

 

Για τον Α.Σ  Ερυθρών

Γεώργιος Ιωαν. Παθέκας