Δηλώσεις ΟΣΔΕ | Άτυπη παράταση για αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι τέλος Ιουνίου χωρίς επιβολή ποινών

Γραμμή ευελιξίας στη διαδικασία δηλώσεων ΟΣΔΕ έδωσαν οι διαχειριστικές αρχές προκειμένου να συνεχιστεί η υποδοχή αιτήσεων αγροτών μέχρι το τέλος του Ιουνίου, χωρίς να δοθεί όμως επίσημη παράταση

Δηλώσεις ΟΣΔΕ | Άτυπη παράταση για αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι τέλος Ιουνίου χωρίς επιβολή ποινών

Αυτή η άτυπη παράταση αξιοποιεί το χρονικό περιθώριο των τροποποιήσεων, προκειμένου οι αριθμοί πρωτοκόλλου που θα πάρουν οι αγρότες να αφορούν σε εμπρόθεσμες δηλώσεις.

ΟΣΔΕ 2021

Η επίσημη καταληκτική ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων για το 2021 ήταν η Τρίτη 22 Ιουνίου, ωστόσο μέχρι στιγμής τουλάχιστον 200.000 αιτήσεις δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία οριστικοποίησης. Η καθυστέρηση έναρξης της υποβολής δηλώσεων συνέπεσε με τον αυξημένο γραφειοκρατικό φόρτο των μεταβιβάσεων που πυροδότησε το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Επί της ουσίας, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων έχουν προβλέψει τους αριθμούς πρωτοκόλλων για τις δηλώσεις που εκκρεμούν, προκειμένου όταν αυτές οριστικοποιηθούν, να εμφανιστούν στο σύστημα ως εμπρόθεσμες και να μην υπάρξει κάποια ποινή στο ύψος των ενισχύσεων. Όπως μεταφέρουν στην Agrenda, άνθρωποι που παρακολουθούν στενά την εσωτερική διαχείριση της υπόθεσης στο υπουργείο, η φετινή χρονιά θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια παράταση στην καταληκτική ημερομηνία, ακριβώς λόγω του μεγάλου όγκου μεταβιβάσεων αλλά και της αναμονής για την ανακοίνωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών. Ωστόσο κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλούσε επιπλοκές και καθυστερήσεις στο δυσκίνητο σύστημα πληρωμών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των ελέγχων και εν συνεχεία την καθυστέρηση πληρωμής των προκαταβολών του Οκτώβρη, κάτι που θα πυροδοτούσε ένα νέο κύμα δυσφορίας του αγροτικού κόσμου έναντι των διαχειριστικών και πολιτικών αρχών του υπουργείου.

Έτσι, καλούνται πλέον όσοι δεν κ πρόλαβαν να δρομολογήσουν την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ, να επιταχύνουν προκειμένου να προλάβουν τη νέα άτυπη καταληκτική ημερομηνία μέχρι το τέλος του μήνα.

Εφόσον όμως παρέλθει και αυτό το παράθυρο, από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η εκπρόθεσμη υποβολή:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2021 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

(agronews.gr)