ΚΥΔ ΕΡΥΘΡΩΝ 2022 – 2027

Ενημερώνουμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας ότι από τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας ξεκινάει η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022. Επικοινωνήστε για έγκαιρη και έγκυρη συμπλήρωση της αίτησης στα τηλέφωνα 2263062208 και 2263062708. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση από τους παραγωγούς του ΕΞΑΨΗΦΙΟΥ κωδικού υποβολής – εξουσιοδότησης!