Α.Σ. Ερυθρών : Ψαλίδια και πριόνια μπαταρίας για τα αμπέλια.