Α.Σ. Ερυθρών : Προσλήψεις προσωπικού.

   Γίνονται δεκτές και αιτήσεις από όμορες των Ερυθρών περιοχές (Θήβα -Πλαταιές-Βίλια κ.τ.λ.).

   Τηλέφωνα επικοινωνίας : 22630 62209 -208 

                                                                                    6944870912

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ