Α.Σ. Ερυθρών : Με επιδότηση 7,5 ευρώ το στρέμμα, έχουν αξία τα τιμολόγια αγοράς ειδικών λιπασμάτων και βιοδιεγερτών από φέτος

Με 3 ευρώ το στρέµµα θα επιδοτούνται οι παραγωγοί αροτραίων καλλιεργειών για τη χρήση βιοδιεγερτών στην εκµετάλλευσή τους και ακόµη 4,5 ευρώ θα λαµβάνουν εφόσον εφαρµόζουν λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης ή µε παρεµποδιστές.

Γιώργος Κοντονής

Τα παραπάνω αφορούν και τους παραγωγούς καλαµποκιού, µε τις επιδοτήσεις αυτές να δίνονται µέσω των άµεσων ενισχύσεων («Εφαρµογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης µε τη χρήση ψηφιακής εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων»). Η εφαρµογή των παραπάνω προϊόντων θρέψης θα παρακολουθείται και θα πιστοποιείται σε επίπεδο εκµετάλλευσης µε τη χρήσης µίας ψηφιακής εφαρµογής (application κινητού) την οποία θα είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί ο παραγωγός για να λάβει τις εν λόγω επιδοτήσεις.

Τα συγκεκριµένα applications θα πιστοποιηθούν από το ΥΠΑΑΤ θα γίνουν διαθέσιµα για τους παραγωγούς. Για τη χρήση της εφαρµογής θα επιδοτείται επίσης ο παραγωγός µε  3 ευρώ το στρέµµα. Αναλυτικότερα, το application αυτό θα διαθέτει τις εξής δυνατότητες:

  1. Πληροφορίες για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε.
  2. Πληροφορίες από τις αναλύσεις εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική κλίµακα.
  3. Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης:

■Καλλιεργητικές εργασίες

■Την εφαρµογή θρεπτικών (ηµεροµηνία και ώρα, τύπο, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα, στάδιο της καλλιέργειας).

■Την εφαρµογή φυτοπροστατευτικών (δραστική ουσία και εµπορικό όνοµα, ηµεροµηνία και ώρα,  µέθοδο, ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρµογής, καιρικές συνθήκες).

■ Εφαρµογή αρδεύσεων (ηµεροµηνία και ώρα, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα)

  1. Ενδείξεις όσον αφορά τα νόµιµα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, φυτοπροστατευτικών, και ύδατος σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
  1. Πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.
  2. Εκτίµηση ανθρακικού αποτυπώµατος βάσει των χρήσεων γης και των εφαρµοζόµενων πρακτικών.

Οι συγκεκριµένες επιδοτήσεις ουσιαστικά θα αποτελέσουν περισσότερο ένα είδους επιβράβευσης για τους παραγωγούς που ήδη εφαρµόζουν ειδική θρέψη στην εκµετάλλευσή, καθώς το ύψος της ενίσχυσης δεν µοιάζει ικανό να αποζηµιώσει πλήρως τους αγρότες για το έξτρα κόστος.