Α.Σ. Ερυθρών : Αγγελία πώλησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Παραγωγός επιθυμεί την πώληση εννέα δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (Αμπέλια – δέντρα).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105540654

(κα Ευαγγελία)