Α.Σ. Ερυθρών : Διενέργεια εξετάσεων.

  1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών ως πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης και διενέργειας εξετάσεων ανακοινώνει ότι κινεί τις διαδικασίες για την χορήγηση μέσω γραπτών εξετάσεων του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Τα δύο πρώτα τμήματα θα εξεταστούν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

Τονίζουμε ότι, όσοι ήδη διαθέτουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ,ενδεχομένως να χρειάζεται ανανέωση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2263062209 για πληροφορίες σχετικά με το παράβολο και τις ερωτήσεις στις οποίες θα εξεταστούν.

Πατήστε παρατεταμένα τον σύνδεσμο και στην συνέχεια άνοιγμα για να δείτε τις ερωτήσεις.

https://drive.google.com/drive/folders/1l2rAo122S0XD36QcOH5SQBnDJm2Zh4bD