Α.Σ. Ερυθρών : Έξαρση περονόσπορου στις Ερυθρές Αττικής.

Επιδημικές διαστάσεις έχει λάβει πλέον η προσβολή του περονόσπορου στις Ερυθρές Αττικής. Ο συνδυασμός κατάλληλων συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας έχει καταστήσει κάθε προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης του μύκητα πλήρως αναποτελεσματική.

Παρά την χρήση σύγχρονων φαρμάκων, επαναληπτικών ψεκασμών και των κατάλληλων γεωργικών πρακτικών αρκετά αμπέλια έχουν ήδη καταστραφεί με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία. Έτσι, μετά από μια κακή χρονιά στα σιτηρά, η επέλαση του περονόσπορου έρχεται να επιβαρύνει δραματικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και σχεδόν να εξαλείψει κάθε εισόδημα για πολλές αγροτικές οικογένειες.

Απευθύνουμε κάλεσμα στον ΕΛΓΑ να αναγνωρίσει τις προσπάθειες των αγροτών μας και να αποζημιώσει τις ζημιές άμεσα καθότι η αντιμετώπιση της ασθένειας δεν είναι πλέον δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.