Α.Σ. Ερυθρών : Έναρξη διαδικασίας ΟΣΔΕ 2023

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών διαθέτει το αρτιότερο και με την μεγαλύτερη εμπειρία Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ΟΣΔΕ σε όλη την Αττική που πληροί όλες τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πιστοποίηση του ΚΥΔ μας έχει διάρκεια για τα έτη 2022-2027.

Τα γραφεία μας είναι έτοιμα για να εξυπηρετήσουμε τους παραγωγούς και αυτή τη χρονιά για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 με έγκυρη ενημέρωση,χωρίς ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και λάθη.

Για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ απαιτείται o Κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για πληροφορίες , ενημέρωση και για να κλείσετε έγκαιρα το ραντεβού σας για την υποβολή των δηλώσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο 2263 0 62208 .