Α.Σ. Ερυθρών : Συνεργασία με ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εξετάσεων για την παροχή πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα διοργάνωσε δύο τμήματα εξετάσεων και εκατό μέλη του Συνεταιρισμού ανανέωσαν το υφιστάμενο ή απέκτησαν νέο πιστοποιητικό. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με στόχο όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού να αποκτήσουν το πιστοποιητικό για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία του χρήστη και κυρίως του καταναλωτή αποτελούν μέγιστη προτεραιότητα για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ερυθρών. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες και κυρίως φίλους του ΕΛΓΟ Δήμητρα που σε αντίξοες συνθήκες καύσωνα έδωσαν το παρών στις Ερυθρές, προκειμένου  να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συγκεκριμένη δράση.