Α.Σ. Ερυθρών : Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών ως κέντρο εξετάσεων και κατάρτισης,σε συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα, οργάνωσαν την τρίτη φάση για τη διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Τριάντα ακόμα μέλη του Συνεταιρισμού απέκτησαν το πιστοποιητικό και έτσι το σύνολο σχεδόν των μελών μας είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Θα ακολουθήσει και τέταρτη φάση εξετάσεων για τους εναπομείναντες αγρότες σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί από τον Α.Σ. Ερυθρών. Ευχαριστούμε τους εξεταστές από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα που με άψογο τρόπο διενέργησαν την συγκεκριμένη διαδικασία. Τέλος, ευχαριστούμε την Κοινότητα των Ερυθρών και τον πρόεδρό της για την ικανοποίηση του αιτήματος του Α.Σ. Ερυθρών για την παραχώρηση της αίθουσας στο παλαιό δημοτικό σχολείο των Ερυθρών.