Α.Σ. Ερυθρών : Ανακοίνωση για τα οικολογικά σχήματα.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών καλεί τους παραγωγούς να σπεύσουν στα γραφεία του επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος & Δάφνης για να ενημερωθούν για τις δυνατότητες επιλογής εφαρμογής ηλεκτρονικού ημερολογίου εργασιών. Τονίζεται ότι για την επιλογή των οικολογικών σχημάτων της ομάδας 31.6 η ύπαρξη ηλεκτρονικού ημερολογίου και σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2263062208,

2263062209,

6944870912,

6944415973

Παραθέτουμε τον πίνακα οικολογικών σχημάτων: