Α.Σ. Ερυθρών : Πρόσκληση για συμμετοχή στην υπό σύσταση ομάδα.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών καλεί όσα μέλη του επιθυμούν να ενταχθούν στην υπό σύσταση ομάδα σιτηρών να προσέλθουν με φωτοαντίγραφο της ταυτοτητάς τους στα γραφεία του Συνεταιρισμού επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος & Δάφνης έως 08/12/2023. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας οι αιτήσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2263062209.