Α.Σ. Ερυθρών : Ομάδα Παραγωγών του Α.Σ. Ερυθρών.

Στην απόφαση για την ίδρυση Ομάδας Παραγωγών στον τομέα των σιτηρών και συγκεκριμένα στο σκληρό σιτάρι με την επωνυμία << Ομάδα Παραγωγών Α.Σ. ΕΡΥΘΡΩΝ >> προχώρησε η Γ.Σ των μελών του Α.Σ. Ερυθρών. Για τον λόγο αυτόν ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ομάδας και συγκρότησε Προσωρινή Διαχειριστική επιτροπή, η οποία θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη σύγκληση της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ο.Π του Α.Σ. Ερυθρών. Μετά τη λήξη της Γ.Σ. των μελών, ακολούθησε σύγκληση της Προσωρινής Διαχειριστικής Επιτροπής της Ο.Π του Α.Σ. Ερυθρών με μοναδικό αντικείμενο συζήτησης τον καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ο.Π. του Α.Σ. Ερυθρών. Ομόφωνα αποφασίστηκε αυτή να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/12/2023 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 92. Αντικείμενο συζήτησης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ομάδας Παραγωγών του Α.Σ. Ερυθρών θα είναι η εκλογή των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και η εξουσιοδότηση στην Δ.Ε για την κατάθεση φακέλου για την αναγνώριση της Ο.Π του Α.Σ. Ερυθρών.