Συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ.

Αντιπροσωπεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Αθανάσιο Μπούρα, τον Υφυπουργό, Διονύσιο Σταμενίτη καιμε τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Κυριάκο Μπαμπασίδη.

Τα διοικητικά στελέχη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών είχαν ενημερώσει τον κο Μπούρα σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής και η συνάντηση οργανώθηκε με τη μεσολάβησή του.

Το πρώτο ζήτημα που απασχόλησε τη συζήτηση ήταν τα αποτελέσματα του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring) τα οποία αφορούν στα αγροτεμάχια που αιτούνται ειδική ενίσχυση βάμβακος. Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες αναρτήθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην εφαρμογή διεπαφής οι κατηγορίες στις οποίες αρχικά κατατάσσονται τα αγροτεμάχια ειδικής ενίσχυσης βάμβακος. Στις περιπτώσεις που ο παραγωγός θεωρεί ότι η καλλιέργεια ή η θέση του αγροτεμαχίου του διαφέρει από τα αποτελέσματα του συστήματος έχει το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες θα εξετασθούν άμεσα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έτσι ώστε να μην καθυστερήσουν οι πληρωμές της συγκεκριμένης ενίσχυσης. 

Στο πλευρό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών ο Θανάσης Μπούρας: Συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ

Eκτενώς συζητήθηκε η μείωση κατά 30% της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στο βαμβάκι για την περιοχή των Ερυθρών, η οποία αναμένεται να γίνει πράξη με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης τις επόμενες ημέρες.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη μνεία έγινε για τους 30 παραγωγούς – μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών για τους οποίους εκκρεμούν πληρωμές προηγούμενων ετών. Η διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεσμεύτηκε να προβεί το συντομότερο στην εξέταση των ενστάσεων και στην οριστική τακτοποίηση τους.

Στον Υφυπουργό τέθηκε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό το αίτημα της επέκτασης του μέτρου της επιστροφής του ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και για τα συλλογικά σχήματα, τα οποία εκτελούν καλλιεργητικές εργασίες για λογαριασμό των μελών τους, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Ο Αντιπρόεδρος δεσμεύεται να παραμείνει σε διαρκή επαφή τόσο με τη διοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ,όσο και με τη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προηγούμενα αναφέρθηκαν. 

Ο κ. Μπούρας βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό του Συνεταιρισμού και των μελών του πιστεύοντας ότι θα πρέπει να στηρίζεται ο πρωτογενής τομέας δίνοντας τη δυνατότητα στον αγροτικό κόσμο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής.