Προσβολή των σιτηρών στις Ερυθρές από βρωμούσες.

Το Γεωπονικό τμήμα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών ενημερώνει τους παραγωγούς ότι παρατηρήθηκαν προσβολές των σιτηρών από βρωμούσες. Συνιστούμε έλεγχο και άμεση επέμβαση όπου απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2263062209 .