Αμπέλι : Βλαστολόγημα , κορυφολόγημα & αποφύλλωση.

Από τη συντακτική ομάδα Wikifarmer.

Βλαστολόγημα

Με τον όρο βλαστολόγημα, απλά αναφερόμαστε στην αφαίρεση των νεαρών βλαστών αμέσως μετά την έκπτυξή τους. Οι βλαστοί που αφαιρούνται είναι εκείνοι που αναπτύσσονται σε ανεπιθύμητες θέσεις ή εκείνοι που αναπτύσσονται από λανθάνοντες οφθαλμούς. Ο λόγος που αφαιρούμε τους βλαστούς σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης είναι  για να αποφύγουμε να τραυματίσουμε το φυτό αργότερα δημιουργώντας μεγάλες πληγές (με την αφαίρεση τους ενώ έχουν γίνει χοντροί και δυνατοί).

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς τους βλαστούς χρειάζεται να αφαιρεθούν, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φυτού. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις που έχουμε πολύ ζωηρά φυτά, οι παραγωγοί αφαιρούν έναν μικρό έως μεσαίο αριθμό βλαστών. Αν αφαιρέσουν μεγάλο αριθμό λαίμαργων σε τέτοια φυτά, θα οδηγήσουν το φυτό σε υπερβολικά έντονη ανάπτυξη των ταχυφυών βλαστών. Ως αποτέλεσμα, το αμπέλι θα καταλήξει να έχει πάρα πολύ φύλλωμα κάτι που θα προκαλέσει σκίαση και μείωση της γονιμότητας των οφθαλμών. Το βλαστολόγημα πραγματοποιείται χειρονακτικά επειδή είναι δύσκολο για μια μηχανή να αποφασίσει ποιοι βλαστοι χρειάζονται αφαίρεση και ποιοι όχι.

Κορυφολόγημα

Με τον όρο κορυφολόγημα, αναφερόμαστε στο κλάδεμα ενός βλαστικού τμήματος από την κορυφή. Αυτή η τεχνική είναι πολύ σημαντική και έχει διαφορετικές επιδράσεις στο φυτό, αν γίνει σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο στόχος μας είναι να αναγκάσουμε το φυτό να διακόψει προσωρινά την ανάπτυξη των βλαστών του και να μεταφέρει περισσότερα θρεπτικά συστατικά στα αναπαραγωγικά του μέρη, τις ταξιανθίες. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας ελαφρύ κορυφολόγημα λίγες μέρες πριν την ανθοφορία, οδηγούμε το φυτό να μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά του στις ταξιανθίες. Ποικιλίες με αυξημένη τάση για ανθόρροια μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά. Ωστόσο, ο χρόνος εφαρμογής του κορυφολογήματος είναι πολύ σημαντικός. Αν κορυφολογήσουμε σε πολύ πρώιμο στάδιο, πολύ νωρίτερα από την άνθιση, το φυτό θα αρχίσει να αναπτύσσει έντονα τους ταχυφυείς οφθαλμούς του. Αυτό, βεβαίως, δεν είναι μια επιθυμητή κατάσταση, καθώς θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ βλαστών και ταξιανθιών.

Το κορυφολόγημα πραγματοποιείται όταν οι ράγες έχουν μέγεθος ίσο με φακή, έτσι ώστε το φυτό να μεταφέρει περισσότερα θρεπτικά συστατικά στις ράγες, αυξάνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Στο κορυφολόγημα αυτής της περιόδου αφαιρούμε μια σημαντική ποσότητα βλάστησης, προκαλώντας επιπλέον μείωση του βάρους των φυτών, και άρα αποφεύγεται η κάμψη των συρμάτων. Διευκολύνονται επίσης οι πάσης φύσεως επεμβάσεις, τόσο χειροκίνητα όσο και μηχανικά. Η κορυφολόγηση γίνεται είτε με το χέρι είτε μηχανικά χρησιμοποιώντας κλαδευτικά μηχανήματα.

Αποφύλλωση (Ξεφύλλισμα)

Οι παραγωγοί γενικά αφαιρούν φύλλωμα από τα αμπέλια με το χέρι για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι για να βελτιωθεί ο αερισμός μέσα στην καλλιέργεια. Ο δεύτερος είναι για να διευκολυνθούν οι ψεκασμοί της καλλιέργειας που έχουν ως στόχο κυρίως την προστασία του φυτού από τις προσβολές διαφόρων παρασίτων και ασθενειών. Με την αραίωση των φύλλων, βοηθάμε τις ουσίες που εφαρμόζουμε με το ψέκασμα να έρχονται σε άμεση επαφή με τα σταφύλια. Στις κόκκινες ποικιλίες, ένας στόχος του ξεφυλλίσματος είναι επίσης η άμεση πρόσβαση των σταφυλιών στο ηλιακό φωτός, κάτι το οποίο τα βοηθά να αποκτήσουν έντονο κόκκινο χρώμα. Κατά γενικό κανόνα, μπορούμε να ξεφυλλίσουμε σε διάφορα στάδια, αλλά το πιο συνηθισμένο είναι περίπου 1,5 μήνα πριν τη συγκομιδή (συμβουλευτείτε το γεωπόνο σας).

Αραίωση άγουρων σταφυλιών (τσαμπιών)

Η αραίωση άγουρων τσαμπιών εφαρμόζεται συνήθως στις ποικιλίες οινοποίησης. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την αφαίρεση μερικών από τα ανώριμα τσαμπιά, όταν η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη και το φυτό δεν μπορεί να τη συντηρήσει, προκαλώντας αναγκαστικά μείωση της ποιότητας στα σταφύλια. Γενικά, στους περισσότερους ευρωπαϊκούς αμπελώνες που παράγουν υψηλής ποιότητας κρασιά, οι αμπελουργοί επιλέγουν την ποιότητα έναντι της ποσότητας. Έχουμε περιπτώσεις όπου οι αγρότες αφαιρούν τα περισσότερα από τα τσαμπιά του αμπελιού, αφήνοντας μόνο ένα μικρό αριθμό τσαμπιών πάνω στο φυτό. Ισχυρίζονται ότι αυτή η τεχνική είναι που προκαλεί την υπεροχή των οίνων τους και τη δυνατότητα πώλησής τους σε τόσο υψηλές τιμές.

Αραίωση σταφυλιών κοντά στην ωρίμανση

Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την αφαίρεση ραγών όταν τα τσαμπιά είναι πάρα πολύ πυκνά, με αποτέλεσμα οι ράγες να παραμορφώνονται καθώς συμπιέζονται για να χωρέσουν στο τσαμπί. Κυρίως στις επιτραπέζιες ποικιλίες, οι αμπελοκαλλιεργητές αφαιρούν μέρος των τσαμπιών, προκειμένου να δημιουργήσουν χώρο για να αναπτυχθούν σωστά τα υπόλοιπα εναπομείναντα σταφύλια. Εκτός από σωστό σχηματισμό των σταφυλιών, η αραίωση έχει και άλλο σημαντικό ρόλο. Διευκολύνει τον αερισμό ανάμεσα στις ράγες και αποτρέπει την ανάπτυξη μυκητολογικών λοιμώξεων.

Ωστόσο, αυτά είναι μόνο γενικές κατευθύνσεις που δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς προσωπική έρευνα. Κάθε φυτό είναι διαφορετικό και χρειάζεται έναν μοναδικό συνδυασμό χειμερινών και καλοκαιρινών κλαδεμάτων προκειμένου να δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ποσότητας και ποιότητας. Μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές από κάποιον αδειούχο γεωπόνο της περιοχής σας.