Εξετάσεις υποψηφίων χειριστών – οδηγών Γεωργικών Μηχανημάτων.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 04-06-2024 και ώρα 10:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις υποψηφίων χειριστών – οδηγών αγροτικών μηχανημάτων.