Ιστορία Α.Σ. Ερυθρών

 

 

Η αφίσα της εκδήλωσης εδώ

Η Κεντρική ομιλία της Δρ. Ανδρομάχης Ι. Οικονόμου, Διευθύντρια Ερευνών, Κέντρο Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών, με θέμα: «1915-2015: Η 100χρονη πορεία και ο ρόλος του Γεωργικού / Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών»    σε μορφή pdf